- W nowym planie finansowym państwa jest bardzo mało elementów, które będą stymulowały inwestycje prywatne. Obecnie przedsiębiorcy boją się inwestować, tym bardziej jeżeli w planie widzą takie pomysły jak test przedsiębiorcy czy zniesienie limitu składek na ubezpieczenie społeczne – mówi w rozmowie z DGP Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.
Pączka zauważył też, że w Polsce brakuje konkretnych rozwiązań dotyczących polityki migracyjnej.
- Tzw. dołka związanego z brakiem pracowników na rynku nie zastępujemy ani polityką senioralną ani rozwiązaniem kwestii osób długotrwale bezrobotnych. Potrzebujemy rozwiązań, które spowodują, że pracownicy z Ukrainy czy Białorusi nie będą przebywali u nas krótkoterminowo, ale wejdą na dłużej w system polskiej gospodarki. Dzięki temu pracodawcy zyskają pewność zatrudnienia danego pracownika – dodaje ekspert.