Jeśli zawarta przez inwestującego umowa z bankiem przewiduje, że w przypadku niedotrzymania terminu lokaty i wcześniejszego wycofania kapitału oprocentowanie nie przysługuje, to także po automatycznym przedłużeniu się lokaty na kolejny okres bank zobowiązany jest zwrócić jedynie kapitał, a odsetki tylko za pełen okres lokaty, np. tylko za pierwszy okres, na który została zawarta umowa.

Gdy taka lokata posłuży dla poręczenia kredytu zaciągniętego przez inną osobę, zostanie ona zablokowana na cały okres spłaty tego kredytu, przy czym bez znaczenia jest fakt, że kwota lokaty przewyższa kwotę kredytu, jeśli na takie rozwiązanie wyrazimy zgodę poręczając kredyt.

W sytuacji Gd okres lokaty i okres kredytu nie pokrywają się, lokata automatycznie odnowił się - i to na pełen okres. Gdy więc po spłacie kredytu zechcemy wycofać oszczędności, a jeszcze odnowiony okres lokaty nie dobiegł końca, bank skrzętnie korzysta ze swojego prawa i odmówi wypłaty odsetek za ten ponowiony okres.