PORADA

Małżonkowie planują budowę domu systemem gospodarczym. Oboje pracują za granicą, w związku z tym wszystkie formalności związane z budową, w tym zakup materiałów budowlanych, załatwia ojciec podatniczki. Właścicielami działki budowlanej są jednak małżonkowie.

- Czy w związku z tym ojciec może brać na siebie faktury VAT na materiały budowlane, a następnie ubiegać się o zwrot wydatków - pyta podatniczka w liście do redakcji.

Barbara Rusinowska, konsultant podatkowy w Kancelarii Nowakowski i Wspólnicy, oddział w Toruniu (zrzeszona w Eurojuris Polska), wskazuje, że zwrot VAT w związku z budownictwem mieszkaniowym przysługuje osobom fizycznym na zakup materiałów budowlanych m.in. związanych z budową budynku mieszkalnego. Pojęcie budowy należy przy tym rozumieć w sposób potoczny, czyli jako pojęcie obejmujące tylko i wyłącznie wznoszenie danego obiektu budowlanego.

- Możliwość uzyskania zwrotu związana jest z posiadaniem pozwolenia na budowę w rozumieniu prawa budowlanego oraz z prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jednocześnie z prawem tym związany jest tytuł prawny do nieruchomości, np. prawo własności, wieczystego użytkowania czy ograniczone prawo rzeczowe - wyjaśnia Barbara Rusinowska.

Zdaniem naszej rozmówczyni zwrot VAT będzie przysługiwał tej osobie, która ma prawo do gruntu oraz na którą zostało wydane pozwolenie budowlane.

- Jeżeli więc ojciec podatniczki będzie działał jedynie w charakterze pełnomocnika w procesie budowlanym, a pozwolenie budowlane będzie wydane na małżonków, to wtedy oni będą mogli ubiegać się o zwrot podatku, pod warunkiem przedstawienia faktur zawierających ich dane - podkreśla Barbara Rusinowska.

Ojciec podatniczki byłby uprawniony do zwrotu podatku od zakupionych materiałów budowlanych, gdyby to on miał status inwestora w rozumieniu prawa budowlanego, oczywiście pod warunkiem że faktury byłyby wystawione na niego.

- Zwrot VAT dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, złożony w urzędzie skarbowym, nie częściej niż raz w roku. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć pozwolenie na budowę oraz faktury dokumentujące poniesione wydatki - przypomina Barbara Rusinowska.

Ważne!

Zwrot VAT dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej, złożony w urzędzie skarbowym, nie częściej niż raz w roku