PROBLEM CZYTELNIKA

MARCIN RUSINEK

ekspert z Kancelarii Radcy Prawnego A. Polowiec

EKSPERT WYJAŚNIA

Jeśli po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor postanowi zmienić projekt budowlany w związku z zapewnieniem warunków niezbędnych do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne, potrzebne jest uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

W przypadku gdy inwestor rozpocznie realizację według nowego projektu, naraża się na to, że organ nadzoru budowlanego nałoży na niego obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz wykonania określonych czynności lub robót budowlanych. Te działania mają na celu doprowadzenie wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

NASZA REKOMENDACJA

W przypadku opisanym przez czytelnika wymagana jest zmiana pozwolenia na budowę. Jest tak dlatego, że modyfikacja projektu budowlanego ma związek z wprowadzeniem rozwiązań mających na celu ułatwienie poruszania się po wznoszonym budynku przez osoby niepełnosprawne.

Podstawa prawna

• Art. 36a, art. 52 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.).