"W sierpniu stopa bezrobocia wzrosła do 12,4 proc. z 12,3 proc. miesiąc wcześniej. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1 mln 964,7 tys. osób, co oznacza wzrost o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca (czyli o 11,5 tys.) i o 5,9 proc. rok do roku. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych wyniosła w badanym miesiącu 207 tys. osób, co oznacza spadek o 2,6 proc. miesiąc do miesiąca.

Warto zauważyć, że wzrost stopy bezrobocia nastąpił mimo wzrostu liczby ofert pracy, które pracodawcy zgłosili do urzędów (74,4 tys. wobec 64,4 tys. przed miesiącem). To potwierdza wcześniejsze tendencje obserwowane na rynku pracy, wskazujące na niedopasowanie popytu na pracę do podaży siły roboczej.

Dane dotyczące stopy bezrobocia za sierpień nieco przewyższały nasze i rynkowe oczekiwania na poziomie 12,3 proc. Uwzględniając nasze prognozy odnośnie sytuacji na rynku pracy spodziewamy się, że nadchodzące miesiące przyniosą dalszy wzrost stopy bezrobocia do powyżej 13 proc. w grudniu".