Tym samym eurodolar znalazł się już tylko 20 pipsów powyżej dołka ze stycznia tego roku. W krótkim terminie rynek jest już bardzo wyprzedany, więc wsparcie to powinno zostać wybronione, a notowania skonsolidują się powyżej poziomu 1,26. Niemniej jednak na rynku wciąż utrzymuje się duża niepewność i podwyższona awersja do ryzyka, a wraz ze zbliżającymi się kolejnymi wyborami parlamentarnymi w Grecji pojawiać się będą spekulacje odnośnie ich wyników i ewentualnego być albo nie być tego kraju w strefie euro. Każda negatywna informacja będzie osłabiać wspólną walutę, co sprowadzi kurs EUR/USD do poziomu 1,25. 

Kurs EUR/USD zgodny z wyceną różnicą rentowności długu ...
Wielokrotnie powoływaliśmy się w naszych Raportach na bardzo mocne odchylenie kursu EUR/USD od modelu opartego na różnicy rentowności długu Stanów Zjednoczonych i Niemiec jako przesłanki zwiastującej deprecjację wspólnej waluty.  Odkąd w połowie lutego notowania EUR/USD weszły w konsolidację, kurs bardzo mocno odbiegał od wyceny opartej o model, który sugerował przewartościowanie wspólnej waluty. Podobnie jak miało to miejsce w przeszłości – różnica ta została zniwelowana poprzez spadki EUR/USD i obecnie kurs jest bliski zgodności ze wskazaniami modelu. 

...i  opartą na teorii PPP
Na fali ostatnich mocnych spadków eurodolara, kurs spot zbliżył się także na 1 proc. do wyceny opartej na koncepcji parytetu sił nabywczych i euro jest obecnie zarazem najmniej przewartościowaną walutą, jak również jego wartość jest najbliższa wycenie bazującej na teorii PPP. 

W świetle koncepcji parytetu sił nabywczych dolar (mimo gwałtownej aprecjacji)  jest  wciąż niedowartościowany w stosunku do wszystkich walut G-10.  Inny wyznacznik długoterminowej wartości walut: odchylenie efektywnego kursu równowagi od długoterminowej średniej sugeruje, że euro jest wciąż znacznie przewartościowane.

Deprecjacja złotego wyhamowała
Wraz z wyhamowaniem spadków na eurodolarze, zwolniła również deprecjacja polskiej waluty. Notowania złotego zarówno w stosunku do euro jak i dolara konsolidują się poniżej środowych szczytów. Po godzinie 9:00 kurs EUR/PLN znajduje się na poziomie 4,3670, a USD/PLN na poziomie 3,4490. 

Dziś z rodzimej gospodarki poznamy dane o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w kwietniu. Nasza prognoza, głównie z powodu sezonowego ożywienia w budownictwie oraz okresu świątecznego, który napędzał zatrudnienie w handlu, zakłada wzrost zatrudnienia o 4 tys. osób, co przekłada się na roczną dynamikę na poziomie 0,5 proc. 

W przypadku wynagrodzeń spodziewamy się, że w kwietniu przeciętnie wzrosły one o 2,8 proc. w ujęciu rocznym. Więcej na temat odczytów w dzisiejszych komentarzach do danych.

Bartosz Sawicki

Szymon Zajkowski