Jeżeli mamy krytykować proponowane przez rząd reformy prawa, to róbmy to z punktu widzenia interesów biznesu. Natomiast możliwość rejestracji sp. z o.o. nieuzależniona od obowiązku złożenia oświadczenia zarządu o pokryciu kapitału zakładowego jest krytykowana niesłusznie.

To, czy do zarejestrowanej w przyspieszonym tempie spółki na czas trafi kapitał zakładowy, czy też nie, jest bez znaczenia dla obrotu. Kapitał zakładowy nie gwarantuje już, że spółka będzie wypłacalna. Gwarancją wypłacalności i powodzenia przedsięwzięcia biznesowego jest faktyczny majątek spółki i jej pozycja biznesowa, a nie wysokość kapitału zakładowego. Wyrazem tego poglądu było obniżenie wymogu kapitałowego do kwoty 5000 zł. Szkoda, że nie zniesienie go w całości.

Tymczasem coraz więcej jest państw, w których zniesiono obowiązek utrzymywania kapitału zakładowego. W Stanach Zjednoczonych może on mieć wysokość 1 dolara lub może go nie być wcale. Kontrahenci mogą sprawdzić wiarygodność spółki w inny sposób, a mają do dyspozycji całą gamę instrumentów zabezpieczających płatności.

Kwestia ta nawiązuje do innego tematu – jak powinna wyglądać kontrola sądowa rejestracji spółki. Czy ma być ona uprzednia, czy następcza? Coraz częściej słychać w Polsce pogląd, że rejestracja powinna odbywać się drogą administracyjną, a nie sądową. Sąd powinien angażować się tylko wtedy, gdy trzeba rozstrzygnąć kwestię sporną. Takie podejście, stosowane z powodzeniem w innych krajach, zwolniłoby rzeszę referendarzy oraz sędziów z administracyjnej funkcji sprawdzania każdego przecinka, każdej cyferki w proponowanej umowie spółki i w innych dokumentach rejestracyjnych.

Argument ten jest tym bardziej zasadny, że przepisy narzucają obowiązek zakładania spółki przed notariuszem, który zapewnia zgodność tej czynności z prawem. Obecnie przy tworzeniu spółki sędzia sprawdza kompetencje notariusza, a notariusz sprawdza kompetencje prawników.

Nowelizacja znosi jedną warstwę sprawdzania w pewnych okolicznościach. I chwała jej za to.

Uważam więc, że propozycje zmian dotyczące szybkiej rejestracji spółki z o.o. w trybie online należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

Skrócenie czasu i uproszczenie formy rejestracji ułatwi zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Polski. Każde uproszczenie procedur dla biznesu, nawet w wąskim zakresie, jest istotnym elementem znoszenia barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.