Dlaczego firmy tak się jej obawiają? Bo trudno jest zniknąć z rejestru dłużników, a kontrahenci i banki traktują niesolidnego dłużnika jak trędowatego. Utrudniony jest wtedy zakup na raty, a zawarcie umów leasingu czy faktoringu staje się niemożliwe. Kredyt, jeśli w ogóle bank się zdecyduje go udzielić, obwarowany jest wieloma dodatkowymi zabezpieczeniami. Taka niesolidna firma wpada w sytuację mało komfortową. Nikt w biznesie nie traktuje jej właściciela poważnie. I słusznie, skoro większość przedsiębiorców lekceważy cudze zobowiązania. W prawie, tak jak w życiu, obowiązuje zasada wzajemności.