Ministerstwo Infrastruktury chce przerwać ten syndrom niemocy. Wsparcie z budżetu z pewnością zwiększy zasoby mieszkań komunalnych oraz lokali dla najbardziej potrzebujących. Przyznanie pomocy finansowej nie powinno być jednak bezwarunkowe. Kluczem do sukcesu całego przedsięwzięcia jest w treść umów, które gminy będą zawierać z lokatorami. Z pewnością nie powinny to być umowy obliczone wyłącznie na zysk.