Konsumpcja paliw ciekłych w Polsce wyniosła łącznie 6,02 mln m3, co oznacza spadek o 7% r/r, wynika z informacji Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Konsumpcja łączna benzyn, oleju napędowego i LPG spadła także o 7% r/r do 5,35 mln m3 w I kw. 2013 r.

"Spowolnienie gospodarcze, rosnąca szara strefa – głównie w rynku oleju napędowego - oraz przeciągająca się zimowa aura spowodowały, iż na rynku krajowym udało się ulokować o wiele mniej paliw niż w tym samym okresie przed rokiem" - głosi komunikat.

Konsumpcja benzyn silnikowych zmniejszyła się w tym czasie o 6% r/r do 1,19 mln m3, zaś oleju napędowego - o 8% do 3,19 mln m3. Z kolei konsumpcja gazu LPG spadła o 5% do 0,97 mln m3.

Z importu pochodziło 1,30 mln m3 paliw tych trzech rodzajów, tj. 24% całości zużycia w tym okresie. Spadek konsumpcji paliw wyniósł 9% r/r, choć udział w całości zużycia utrzymał się na tym samym poziomie, co rok wcześniej, podała także POPiHN.

Organizacja podała też, że konsumpcja lekkiego oleju opałowego spadła o 5% r/r do 369 tys. m3, zaś paliwa JET - zwiększyła się o 6% do 116 tys. m3.