PZU i Polski Fundusz Rozwoju zgadzają się kupić od włoskiego UniCredit 32,8 proc. akcji Pekao za 10,6 mld zł, w tym PZU zapłaci 6,46 mld zł - poinformował PZU w czwartek rano komunikacie. Dodano, że kupujący zapłacą za akcje banku po 123 zł.

Zarząd PZU poinformował w czwartek wcześnie rano w komunikacie, że zakończyły się negocjacje zmierzające do zawarcia transakcji nabycia znacznego pakietu akcji banku Pekao SA przez PZU SA działające w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju od UniCredit.

Jednocześnie, jak głosi komunikat, zarząd i rada nadzorcza PZU SA wyraziły zgody na zawarcie z UniCredit umowy sprzedaży pakietu akcji banku (SPA) oraz innych umów niezbędnych do realizacji planowanej transakcji. "Następnie, 8 grudnia 2016 r., PZU SA oraz PFR podpisali z UniCredit SPA" - dodano.

"Powrót polskiego kapitału do struktury akcjonariatu banku Pekao z pewnością przyczyni się do wzmocnienia stabilności sektora bankowego, a co za tym idzie polskiej gospodarki" - skomentował transakcję w czwartek dla PAP wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki.

Dodał, że cieszy się, że Polski Fundusz Rozwoju wspólnie z PZU przeprowadzili bardzo profesjonalnie tak dużą transakcję.

Według Michała Krupińskiego, prezesa PZU dzięki tej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo – Wschodniej.

"Jednym z wyzwań stojących przed polską gospodarką jest brak silnej bazy krajowych inwestorów, co widoczne jest również w sektorze bankowym. Stąd też zainteresowanie PFR działaniem w charakterze długoterminowego partnera finansowego na rzecz inwestorów strategicznych, a także wsparcie, jakiego udzielamy dla różnorodnych inicjatyw mających na celu promowanie i umacnianie krajowego rynku finansowego" - powiedział, cytowany w komunikacie, Paweł Borys, prezes PFR. "We współpracy z PZU będziemy stabilnym inwestorem dla Pekao" - dodał.

Jak poinformował PZU, "nabycie akcji Pekao jest zgodne ze strategią PZU do 2020 r., która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld zł oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich". "PZU i PFR będą współpracować w celu zapewnienia efektywnej realizacji strategii rozwoju Pekao, utrzymując aktualny profil niskiego ryzyka banku, solidny poziom rentowności oraz stabilną politykę długoterminową w zakresie wypłat dywidendy z zysku" - zaznaczono.

"Istotą transakcji przewidzianej w SPA jest nabycie przez działające w porozumieniu PZU SA oraz PFR, znacznego (obejmującego docelowo ok. 32,8 proc. ogólnej liczby głosów) pakietu akcji Banku. Transakcja będzie realizowana w strukturze obejmującej dwa etapy. W ramach pierwszego etapu PZU SA nabędzie od Sprzedającego 100 proc. udziałów w spółce celowej ("SPV"), która będzie właścicielem akcji Banku reprezentujących ok. 20 proc. ogólnej liczby głosów oraz, w tym samym momencie, PFR dokona bezpośredniego nabycia pakietu akcji reprezentującego ok. 10 proc. ogólnej liczby głosów. W drugim etapie, przypadającym po nie mniej niż 60 dniach od pierwszego nabycia, PFR dokona bezpośredniego nabycia pozostałego pakietu akcji Banku objętego SPA reprezentującego ok. 2,8 proc. ogólnej liczby głosów (łącznie "Transakcja")" - napisano.

W komunikacie dodano, że cena nabycia akcji Pekao SA jest o 2,4 proc. niższa w porównaniu do ceny sprzedaży pakietu 10 proc. akcji Pekao przez UniCredit w lipcu 2016 roku, oraz o 3,3 proc. niższa niż średnia cena akcji Pekao na GPW w ostatnich sześciu miesiącach.

PZU uważa, że polski sektor bankowy jest "wyjątkowo atrakcyjny" pod względem potencjału wzrostu. Przewiduje, że zarówno Pekao jak i PZU odniosą korzyść ze współpracy w obszarze dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami.

"Oczekuje się, że transakcja przyniesie PZU szereg korzyści finansowych, między innymi spowoduje natychmiastowy znaczący przyrost zysku, prowadzący do osiągnięcia 10-11 proc. wzrostu zysku na jedną akcję w latach 2017-2018. Dodatkowy dochód będzie miał pozytywny wpływ na średnioterminowy wskaźnik ROE PZU i przyczyni się do osiągnięcia planowanego przez PZU wskaźnika ROE na poziomie 18 proc." - poinformował PZU.

PFR spodziewa się uzyskania zwrotu z inwestycji w Pekao na poziomie powyżej 10 proc. w stosunku rocznym i zakłada horyzont inwestycyjny wynoszący co najmniej od 3 do 5 lat.

Zgodnie z założeniami, Pekao SA może nabyć od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Xelion, w związku z czym stanie się wyłącznym właścicielem kluczowych spółek zależnych. Dodano, że intencją stron jest, by Pioneer Pekao Investment Management (i przez to, pośrednio, Pioneer Pekao TFI), Pekao Pioneer PTE i Dom Inwestycyjny Xelion w pełni należały do grupy kapitałowej banku. Dlatego umowa zawiera ogólne, brzegowe warunki nabycia akcji/udziałów tych podmiotów, które obecnie należą do UniCredit.

"Uzgodniono, iż maksymalna cena nabycia ww. akcji i udziałów Pioneer Pekao Investment Management, Pekao Pioneer PTE oraz Dom Inwestycyjny Xelion nie przekroczy łącznie kwoty 634 mln zł" - napisano. Udziały i akcje te nabędzie albo bank, albo PZU lub wskazany przez PZU podmiot.

Podpisanie umowy kończy wielomiesięczne negocjacje w sprawie odkupienia od UniCredit akcji Pekao SA przez Grupę PZU. Dyskusje o możliwości przejęcia tych udziałów rozpoczęły się w lecie, gdy włoska grupa UniCredit sprzedała ok. 10 proc. akcji Pekao za ok. 3,3 mld zł. Dało to 26,2 mln akcji przy cenie 126 zł za sztukę.

W sierpniu prezes Grupy PZU Michał Krupiński mówił publicznie, że budowa grupy bankowej w pierwszej piątce banków w Polsce z aktywami minimum 140 mld zł w 2020 r. to jeden z celów strategii Grupy PZU. Od 2015 roku PZU było największym instytucyjnym inwestorem w Alior Banku, po przejęciu 25,19 proc. akcji banku.

We wrześniu Komisja Nadzoru Finansowego nie wyraziła sprzeciwu wobec nabycia przez Alior akcji banku BPH, ale bez części hipotecznej, czyli kredytów mieszkaniowych. Wcześniej, pod koniec czerwca, swoją zgodę na tę transakcję wyraził UOKiK.

Krupiński we wrześniu w radiowej Trójce mówił: "Jako PZU będziemy się przyglądać możliwości przejęcia Raiffeisen i Pekao SA". "Mamy stosowne analizy na okoliczność przejęć dodatkowych banków. PZU ma kapitał nadwyżkowy, który może być spożytkowany na przejęcia kolejnych banków".

Przyznał też, że "PZU jest zaangażowane w repolonizację sektora bankowego w Polsce". "Moim zdaniem sektor nadal będzie się konsolidował wokoło 5-6 graczy, będziemy selektywnie patrzyć na możliwości przejęć" - dodał przy innej okazji.

UniCredit był właścicielem Pekao SA od 1999 roku.(PAP)