Rating programu bazuje obecnie na długoterminowym ratingu IDR A- Pekao Banku Hipotecznego, podano także.

Na zmianę ratingu mogą mieć także wpływ rozwiązania prawne dotyczące restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest bankiem specjalistycznym działającym głównie w oparciu o ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Jest częścią międzynarodowej Grupy UniCredit, a w Polsce wchodzi w skład grupy kapitałowej Pekao.