Środki pochodzące z funduszy europejskich są przeznaczone na różne cele. Od wielu lat osoby mające problem ze znalezieniem pracy i posiadające status osoby bezrobotnej mogą skorzystać z puli środków przeznaczonych na wspieranie przedsiębiorczości. Sięgając po takie środki, również ty możesz spełnić swoje marzenia o własnej firmie. Czy jednak masz szanse na otrzymanie takiego wsparcia? Jak starać się o pieniądze na ten cel?

Wiele programów z myślą o przedsiębiorczych

Aby rozpocząć starania o dotację ze środków unijnych na rozpoczęcie działalności, musisz posiadać pomysł, dobrze też, abyś opracował wstępny biznesplan. Wielu przyszłych przedsiębiorców lekceważy ten dokument, uznając, że nie jest im on potrzebny. To błędne myślenie, bo biznesplan może pomóc w urzeczywistnieniu marzeń o własnej firmie.

Mając pomysł i wstępny biznesplan, możesz już zainteresować się programami dotacji unijnych. Dziś dotacje na założenie firmy to faktycznie szeroki wybór propozycji, co ważne, są one realizowane we wszystkich województwach. Oznacza to, że każdy zainteresowany może sięgnąć po pieniądze unijne. To dobra wiadomość, choć z punktu widzenia osób starających się o środki – w tym również ciebie – przekłada się to na dużą konkurencję.

Dotacje nie tylko dla dużych firm

Być może błędnie zakładasz, że dotacje pochodzące ze środków unijnych są przeznaczone wyłącznie dla największych firm działających w poszczególnych branżach. Nie jest to prawda – mogą z nich skorzystać również niewielkie przedsiębiorstwa oraz osoby, które dopiero zamierzają założyć działalność gospodarczą. Aby zdobyć podstawową wiedzę z zakresu dotacji pochodzących ze źródeł unijnych, powinieneś znaleźć dobre centrum wiedzy o dotacjach.

Aktualnie realizowane programy pozwalają przyszłym przedsiębiorcom starać się o środki w wysokości do 24 000 zł na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Taka kwota oznacza, że są to dotacje dla małych firm, a nie tylko dla tych, które od pierwszych dni działalności będą operować dużymi środkami.

Profesjonalny audyt unijny – dlaczego warto się o taki postarać?

Dotacje unijne dla firm to świetna alternatywa dla kredytu – najczęściej są one bezzwrotne. Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie środków, powinieneś zlecić wykonanie profesjonalnego audytu unijnego. Jeżeli nie masz pieniędzy, aby opłacić sporządzenie takiego, jest alternatywne rozwiązanie – możesz skorzystać z pomocy doradców pracujących np. w Idea Banku.

Jakie informacje znajdziesz w audycie unijnym? Ponieważ dokument ten jest przygotowany przez profesjonalistów, otrzymasz informacje m.in. o kryteriach naboru wniosków do poszczególnych programów. Ważne są także rekomendacje eksperta. Jeżeli weźmiesz je pod uwagę, możesz zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pieniędzy ze środków unijnych.