Z raportu Deloitte na temat konsekwencji z wprowadzenia euro dla polskich przedsiębiorców wynika, że "z przedstawionej przez rząd mapy wdrożenia euro wynika, że polskie przedsiębiorstwa powinny zacząć odpowiednie przygotowania najpóźniej w pierwszym kwartale 2009 roku. Instytucje publiczne w budżetach na przyszły rok powinny zaś uwzględnić konieczne na ten cel wydatki".

Zdaniem partnera Deloitte Marcina Zdrala, wprowadzenie euro największe wyzwania stawia przed sektorem finansowym. "Zdecydowanie najwięcej pracy będą miały banki. W instytucjach tego typu okres przygotowania potrwa około 2,5 roku" - uważa Zdral.

"Banki także mają najwięcej do stracenia. Duża konkurencja w tym sektorze sprawia, że wygrają ci, którzy najlepiej dostosują swoje produkty do nowej waluty" - powiedział Zdral. Koszt wprowadzenia euro dla dużego banku komercyjnego to około 10,5 mln złotych - dodał ekspert.

Zdaniem Deloitte można wyróżnić cztery etapy wprowadzania euro. Każdy z nich stawia przed firmami inne zadania. Najpóźniej do połowy 2009 r. przedsiębiorstwa powinny zdefiniować strategię wdrożenia euro oraz opracować plan konwersji. Zdaniem ekspertów, "powinny zrobić to nie czekając na ogłoszenie Narodowego Planu Przyjęcia euro".

Do połowy przyszłego roku należy przeprowadzić m.in. ocenę ryzyk, jakie niesie za sobą wprowadzenie nowej waluty oraz oszacowanie kosztów - twierdzą eksperci Deloitte. Drugi etap, okres do końca pierwszej połowy 2011 roku, to czas zdefiniowania nowych strategii cenowych, zwłaszcza zaś określenia cen marketingowych.

"Kolejne dwa etapy niosą za sobą wyzwania związane głównie z fizycznym wprowadzeniem waluty euro tj. zabezpieczenie bilonów i banknotów do obsługi kasowej, wprowadzenie nowej waluty do obiegu, a w okresie po wprowadzeniu europejskiej waluty (po 1 stycznia 2012 - PAP) nadzór nad poprawnością funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowym środowisku" - czytamy w raporcie Deloitte.

Zdaniem Jakuba Bojanowskiego eksperta Deloitte, "wprowadzenie nowej waluty niesie za sobą ogromne wyzwanie dla sektora publicznego". Ekspert uważa, że największe problemy może mieć ZUS.

Według eksperta Deloitte Emiliana Półrolnika, średni czas przygotowania polskiego przedsiębiorstwa do wprowadzenia euro wyniesie: dla instytucji finansowych 2,5 roku, dla przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnej 1-1,5, a dla firm produkcyjnych i usługowych 6-9 miesięcy.

Na podstawie doświadczeń Słowacji eksperci oszacowali, że na dostosowanie się do nowej waluty firmy wydadzą średnio 0,3 proc. swoich rocznych przychodów. Koszty te mogą wahać się w granicach 0,2 - 0,5 proc.

Z przygotowanej przez ekspertów Deloitte symulacji wynika, że dla taksówkarza o rocznych dochodach rzędu 120 tys. złotych koszt ten wyniesie ok. 360 złotych. W Ministerstwie Finansów, ZUS-ie, czy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatki sięgną kilkuset milionów złotych.

Analitycy Deloitte są przekonani, że korzyści szybko prześcigną straty: "sama korzyść wynikająca z konwersji na euro kredytów udzielonych obecnie przedsiębiorstwom w złotówkach i wynikającej stąd niższej stopy procentowej, to ok. 5 mld złotych w skali całej gospodarki".