"Są szanse, aby nasza sytuacja nie była tak zła jak twierdzą pesymiści. Wzrost PKB może być nieco wyższy niż w projekcji NBP, ale to wymaga podjęcia działań wszystkich instytucji działających na polu finansów i gospodarki" - powiedział dziennikarzom.

NBP w ostatniej projekcji prognozuje, że wzrost PKB wyniesie w 2009 roku 2,8 proc.