Dodał, że Polsce na tym bardzo zależało. "To byłby bardzo realny, namacalny efekt w postaci uruchomienia finansowania dla krajów rozwijających się. Mamy nadzieję, że uda się to w Poznaniu osiągnąć" - powiedział.

Według dotychczasowych ustaleń Funduszem zarządzać będzie ONZ poprzez Radę ds. Funduszu Adaptacyjnego, a projekty będą wdrażały ministerstwa krajów zagrożonych zmianami klimatu. W myśl pierwotnego projektu Funduszem miał zarządzać Global Enviromental Found powiązany z Bankiem Światowym. Ostateczne decyzje w tej sprawie mogą zapaść we wtorek wieczorem.

Zaleski powiedział też, że być może koncepcja Funduszu Węglowego zacznie przybierać "realne kształty". "Jest to pomysł polegający na tym, aby kraje, których gospodarka oparta jest na węglu, współpracowały ze sobą, tworząc Fundusz, który wspierałby badania (...) nad nowymi technologiami" - powiedział.

Dodał, że mechanizm CCS (zgodnie z nim nadmiar dwutlenku węgla będzie magazynowany m.in. pod ziemią) jest elementem "raczej" pakietu klimatyczno-energetycznego UE. "Trwają dyskusje nad tym, czy go możemy włączyć do Mechanizmu Czystego Rozwoju". Dodał, że najpierw powinno się jednak rozstrzygnąć, jaki kształt CCS będzie miał w pakiecie. "Jeszcze nie mamy zdania na ten temat" - powiedział.

Dodał, że pojawiły się problemy z przeglądem Protokołu z Kioto - odpowiedzią na pytania, czy i na ile kraje rozwinięte będą rozliczone z jego realizacji.

Zaleski w rozmowie z PAP odniósł się też do kwestii pakietu klimatyczno-energetycznego UE. "Byłoby najgorszą rzeczą dla Polski, gdybyśmy byli zmuszeni do wetowania. To stawia nas w sytuacji tego hamulcowego i najgorszego w całej Unii Europejskiej. Jeżeli te propozycje (prezydenta Francji - PAP) by się utrzymały, to można by mówić o jakimś kompromisie w ramach pakietu" - powiedział.

Konferencja COP 14 - XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto - potrwa do 12 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.