"Zawarliśmy porozumienie. Wszystkie dokumenty zostaną podpisane jutro" - oświadczył rzecznik premiera Łotwy Ivarsa Godmansa, Edgars Vaikulis. Odmówił podania więcej szczegółów.

Zapowiadając pod koniec listopada zamiar wystąpienia o międzynarodową pomoc finansową, łotewskie ministerstwo finansów wspominało o sumie do 3 mld euro.

Bruksela wyraziła wówczas gotowość przyznania Łotwie pożyczki w celu zrównoważenia jej bilansu płatniczego, ale pod warunkiem realizacji surowego programu dostosowawczego.

Według szacunków banku centralnego Łotwy, PKB tego kraju może w 2009 roku spaść o 3,5 - 3,9 proc. W tym roku spadek wyniesie 1,5 - 1,7 proc.