"Oczekiwana cena hurtowa na poziomie 135 zł/MWh bez akcyzy nie pokrywa kosztów zmiennych producentów wytwarzających energię w oparciu o węgiel kamienny. Cena tej wysokości nie zapewnia także długoterminowej równowagi podaży i popytu, prowadząc nieuchronnie do zachwiania ciągłości dostaw energii elektrycznej w Polsce. Próba administracyjnego wymuszenia ceny na tym poziomie podważa bowiem sens ekonomiczny prowadzenia działalności wytwórczej" - czytamy w komunikacie ZPPE.

Na początku grudnia URE ocenił, że na rok 2009 nie znajduje uzasadnienia żądanie poziomu ceny energii elektrycznej z wytwarzania (w paśmie) powyżej wartości 135 zł/MWh bez akcyzy. "Bieżący monitoring cen energii na rynku konkurencyjnym w ciągu roku 2008 pozwolił ocenić, że cena ta ukształtuje się na poziomie 155 zł/MWh z akcyzą" - podało URE w swoim stanowisku.

Urząd poinformował wtedy, że poziom ceny energii elektrycznej, oferowanej przez wytwórców przedsiębiorstwom obrotu hurtowego w kontraktach na rok 2009, kształtuje się na poziomie około 220 zł/MWh. Jednocześnie poziom ceny energii elektrycznej przyjmowanej przez przedsiębiorstwa obrotu detalicznego do kalkulacji taryf mieści się w przedziale od 225 zł/MWh do 265 zł/MWh.

"Oczekiwanie wzrostu ceny energii uzasadniane jest przez przedsiębiorstwa potrzebami inwestycyjnymi i koniecznością poniesienia kosztów wynikających z postępującego zaostrzania wymagań ekologicznych. Co do zasady są to obiektywne przesłanki wzrostu cen energii w ciągu kilku kolejnych lat, jednakże nawet w tych kategoriach nie znajduje uzasadnienia jego oczekiwana skala, a zwłaszcza tempo" - napisał wówczas urząd w komunikacie.

Firmy energetyczne zamierzają zainwestować ok. 135 mld zł w latach 2008 - 2030

Według ZPPE, brak stabilnej, zrozumiałej przez rynki kapitałowe polityki stanowienia cen energii elektrycznej uniemożliwi także spółkom sektora pozyskanie środków na finansowanie inwestycji. "Bez inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych Polsce grozi brak energii, o czym wielokrotnie informował także Prezes URE" - głosi komunikat ZPPE.

Z ankiety przeprowadzonej przez URE jesienią wynika, że firmy energetyczne zamierzają zainwestować ok. 135 mld zł w latach 2008 - 2030, dzięki czemu oddanych zostanie prawie 22 tys. MW nowych mocy, a przyrost netto, po uwzględnieniu mocy wycofanych, wyniesie prawie 6,7 tys. MW.

Większość nowych mocy powstanie do 2015 roku, a w samym 2015 roku zostanie oddanych ponad 5 tys. MW brutto. Do tego roku inwestycje mają wynieść 86,5 mld zł z planowanych 135 mld zł do 2030 roku.