"W tym roku BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) powinny wynieść 10 - 12 mld euro. Trudno przewidzieć, jakie warunki ekonomiczne będą w przyszłym roku. Biorąc pod uwagę rosnący deficyt na rachunku obrotów bieżących w 2009 roku BIZ powinny być w okolicy 10 mld euro" - powiedział.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2007 roku wyniosły 12.834 mln euro wobec 15.061 mln w 2006 r.