Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2008 r. może wynieść między 10 a 12 mld euro, a w 2009 roku ok. 10 mld euro - powiedział dziennikarzom szef Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Paweł Wojciechowski.

"W tym roku BIZ (bezpośrednie inwestycje zagraniczne) powinny wynieść 10 - 12 mld euro. Trudno przewidzieć, jakie warunki ekonomiczne będą w przyszłym roku. Biorąc pod uwagę rosnący deficyt na rachunku obrotów bieżących w 2009 roku BIZ powinny być w okolicy 10 mld euro" - powiedział.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2007 roku wyniosły 12.834 mln euro wobec 15.061 mln w 2006 r.