Na jakich specjalistów będzie największy popyt, a które zawody przestaną istnieć? Czy planowanie kariery zawodowej w zmiennej rzeczywistości jest nadal możliwe? Na te pytania będą się starali odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Dokąd zmierza rynek pracy. W poszukiwaniu najlepszego kierunku”, organizowanej przez Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej (KIG) 21 listopada w Warszawie. Dziennik Gazeta Prawna objął patronat medialny nad imprezą.

Celem konferencji jest przedstawienie trendów, z jakimi mamy do czynienia na polskim rynku, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika, oraz zderzenia ich z globalnymi prognozami. Uczestnicy skoncentrują się na aspektach dotyczących funkcjonowania organizacji, zaangażowania pracowników, roli nowych technologii, a przede wszystkim przedstawienia przyczyn i kierunków migracji zarobkowej Polaków.

Temat migracji zarobkowej będzie jednym z głównych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną bardzo ciekawe wyniki najnowszego raportu firmy Work Service pt. „Migracje zarobkowe Polaków”, z którego dowiemy się m.in., jaki odsetek Polaków rozważa obecnie emigrację zarobkową i jakie są preferowane kierunki wyjazdów.

Decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie miała niemały wpływ na europejski rynek zatrudnienia i plany migracyjne Polaków. W ostatnich miesiącach spadła liczba osób chętnych do wyjazdu i pracy na Wyspach. Obecnie tylko 14 proc. rodaków rozważa ten kierunek emigracji zarobkowej, co oznacza spadek o 10 pkt proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej – wynika z raportu Work Service.

– Wielka Brytania do tej pory była na pierwszym miejscu wśród krajów, do których chcieliśmy wyjeżdżać – zauważa Maciej Witucki, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG. – Wcześniej jedna czwarta ankietowanych była chętna do takiej migracji, dziś tylko 14 proc. W krótkim czasie, dwóch-trzech miesięcy, widzimy wyraźny spadek. To najniższy wynik, jaki Wielka Brytania osiągnęła w trakcie czterech poprzednich edycji badania Work Service – dodaje Witucki.

Interesujące dane przedstawił niedawno Brytyjski Office for National Statistics, który podał, że liczba Polaków na Wyspach Brytyjskich przekroczyła 830 tys.

Podczas konferencji tacy eksperci jak: Krzysztof Bednarek z MSZ czy Zbigniew Derdziuk, były prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, i Jacek Kowalski z zarządu Orange Polska ds. zasobów ludzkich będą dyskutować o obecnych trendach w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Głos zabiorą również eksperci z Deloitte oraz Aon Hewitt, którzy przedstawią najciekawsze wnioski płynące z ich badań „Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Different by design” oraz „2016 Trends in Global Employee Engagement”.

DS