Najczęściej polscy przedsiębiorcy otwierają na Ukrainie spółki z o.o. lub spółki akcyjne. Stawka podatku PIT na Ukrainie wynosi 17%.

Jeśli przedsiębiorca chciałby prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną na Ukrainie, musi mieć pozwolenie na pobyt na terenie takiego kraju. W celu jego uzyskania należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub w urzędzie obwodowym, na terenie którego będzie prowadzona firma. Po jego uzyskaniu, przedsiębiorca musi jeszcze złożyć wniosek do wydziału konsularnego Ambasady Ukrainy w Warszawie, o wydanie wizy z prawem pobytu. Dopiero później może starać się o zarejestrowanie własnej firmy.

Najczęściej polscy przedsiębiorcy otwierają na Ukrainie spółki z o.o. lub spółki akcyjne. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał założycielski musi wynosić co najmniej stokrotność minimalnej płacy. Przed zarejestrowaniem spółki z o.o. na Ukrainie przedsiębiorca musi dokonać wpłaty na tymczasowy rachunek bankowy założony dla spółki co najmniej 30% jej kapitału, a pozostałą część w ciągu roku od dnia dokonania jej rejestracji.

Spółka akcyjna zakładana przez polskich przedsiębiorców ma na Ukrainie większe wymagania dotyczące kapitału założycielskiego, który musi wynosić 1250 płac minimalnych, czyli 1 397 500 hrywien, tj. 143 750 euro. Połowa kapitału musi być wpłacona na konto spółki przed jej zarejestrowaniem. Spółka musi liczyć co najmniej 50 akcjonariuszy, musi mieć powołaną radę nadzorczą, a jej statutowymi organami są zebranie akcjonariuszy i zarząd.

Spółki jako osoby prawne na Ukrainie muszą uwierzytelnić swój statut u notariusza, aby starać się o zarejestrowanie. Najpierw podejmowana jest uchwałą o utworzeniu osoby prawnej i tymczasowego konta bankowego, a później spółka zgłaszana jest do Państwowego Rejestru Osób Prawnych i Przedsiębiorstw Prywatnych. Opłata rejestracyjna wynosi około 25 euro. Zgłoszenie rejestracyjne składa się jednocześnie w Funduszu Emerytalnym Ukrainy, Państwowym Centrum Zatrudnienia i Kasie Ubezpieczenia Społecznego.

Podatki na Ukrainie

Stawka podatku PIT na Ukrainie wynosi 17%. Obowiązuje obniżona stawka podatku od dywidendy pobieranej przez osobę fizyczną w wysokości 5%. Od 2011 roku na Ukrainie obowiązuje mniejszy podatek PIT od nierezydentów, w tym również od Polaków, którzy pobierają wynagrodzenie za granicą. Wynosi on 15 lub 17%, czyli mniej niż w Polsce.
Jeśli chodzi o spółki polskich przedsiębiorców zarejestrowane na Ukrainie, to płacą one podatek od osób prawnych. Podatek CIT wynosi 16%. Podatek według stawki zerowej liczony jest dla firm, których roczny dochód nie przekracza 3 mln hrywien, które wypłacają każdego miesiąca wynagrodzenia pracownikom w wysokości min. dwóch płac minimalnych i które zostały zarejestrowane na Ukrainie po 1 kwietnia 2011 roku. Firmy korzystające z tego zwolnienia płacą podatek CIT w momencie wypłaty dywidendy swoim wspólnikom. Korzystne dla przedsiębiorców jest to, że od 1 stycznia 2014 roku podatek VAT jest liczony według stawki 17%.