W głosowaniu wzięło udział 402 posłów, poparło ją 269 parlamentarzystów, 133 było przeciw.

Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez PiS podczas drugiego czytania.

Polegały one m.in. na nadaniu innego brzmienia artykułu 23, który wzbudził największe kontrowersje. Przepis, ten nakazuje rybakom sprzedaż ryb w wyznaczonych miejscach, co - w opinii rządu - ma uporządkować handel rybami w Polsce. Chodzi o likwidację szarej strefy i kontrolę nad połowami ryb. PiS chciał by "pierwsza sprzedaż ryb odbywała się we wskazanych miejscach przez podmioty gospodarcze", a nie w centrach pierwszej sprzedaży ryb.

Centrum pierwszej sprzedaży ryb to wyodrębniony w porcie lub przystani obiekt wyposażony w niezbędną infrastrukturę

Centrum pierwszej sprzedaży ryb to wyodrębniony w porcie lub przystani obiekt wyposażony w niezbędną infrastrukturę (wyładunkową i transportową). W Polsce jest pięć takich centrów - we Władysławowie, w Darłowie, na Helu, w Kołobrzegu i Ustce.

W stosunku do art. 23, który zdaniem rządu, jest kluczowym dla funkcjonowania tej ustawy, część posłów i organizacje rybackie podczas prac nad tą ustawą zgłaszały zastrzeżenie co do jego konstytucyjności. Jednak zgodnie z opinią Biura Analiz Sejmowych oraz według stanowiska sejmowego Biura Legislacyjnego, regulacja ta nie narusza przepisów konstytucji RP.

Przepis będzie dotyczyć wszystkich gatunków ryb

Sejm ponadto rozszerzył zapis artykułu 23 w stosunku do wersji rządowej. Rząd chciał, by do centrów pierwszej sprzedaży były dostarczane wyłącznie dorsze, posłowie uznali, że przepis ten powinien dotyczyć wszystkich gatunków ryb.

Zmieniony został także zapis dotyczący zwolnienia z tego obowiązku. Strona rządowa proponowała, żeby ryb do centów nie musiały dostarczać małe jednostki rybackie - kutry do 12 metrów długości. Sejm uznał, że taki przywilej może dotyczyć tylko łodzi rybackich bezpokładowych, które łowią nie więcej niż 300 kg ryb.

Zgodnie z ustawą, kontrolą produktów rybnych zajmą się okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ustawa zastąpi dotychczasową ustawę ze stycznia 2004 roku. Nowe przepisy wejdą w życie wejdą w życie 30 dni od chwili jej opublikowania. Teraz ustawą zajmie się Senat.