Wniosek o ogłoszenie upadłości będzie mógł zgłosić tylko dłużnik - przewiduje zaakceptowana przez Sejm senacka poprawka do nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych, która wprowadza tzw. upadłość konsumencką.

Sejm w piątkowym głosowaniu przyjął również poprawkę, zgodnie z którą sędzia komisarz, w określonych okolicznościach, będzie mógł przyznać upadłemu zaliczkę.

Kolejna zaakceptowana przez Sejm senacka poprawka zakłada, że przepisy o niewykonywaniu przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli będzie można stosować także wtedy, gdy upadły w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli dokonywał czynności przekraczających tzw. granice zwykłego zarządu.

Możliwość upadłości konsumenckiej osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami

Nowelizacja wprowadza możliwość upadłości konsumenckiej wobec osób fizycznych, które nie są przedsiębiorcami. Projekt ustawy został przyjęty przez rząd w lipcu br.

Z upadłości konsumenckiej będzie można skorzystać raz na 10 lat, w przypadku, gdy zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od dłużnika, np. na skutek zdarzeń losowych (przewlekłe choroby, wypadki, niezawiniona utrata pracy).

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd

O ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie decydował sąd. Na wniosek upadłego, sąd będzie orzekał o planie spłat wierzytelności. Okres ten nie powinien przekroczyć pięciu lat, może jednak zostać przedłużony o dwa lata.

W okresie spłat dłużnik nie będzie mógł robić zakupów z odroczonym terminem płatności lub na raty.

Sąd będzie mógł zwiększyć zakres spłat dłużnika w razie poprawy jego sytuacji materialnej. Chodzi o przypadki nadzwyczajne, na przykład otrzymanie darowizny, spadku czy wygranej w grach losowych.

W czasie prac legislacyjnych nad nowymi regulacjami podkreślano, że mają one rozwiązywać problemy konsumentów i dać im szansę powrotu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.