Chodzi o osoby, z którymi - w wyniku restrukturyzacji zakładu - zostałyby rozwiązane umowy o pracę do końca maja przyszłego roku.

Projekt przewiduje, że programem ochronnym będą objęte osoby zatrudnione w stoczni Gdynia i Szczecin do 31 października 2008 roku. Gwarantuje to wypłatę jednorazowych odszkodowań w wysokości od 20 tys. zł do 60 tys. zł, w zależności od stażu pracy.

Wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik tłumaczył wcześniej w Sejmie, że zawarte w środę porozumienie resortu skarbu z właścicielem stoczni Gdańsk ISD Polska daje gwarancje zatrudnienia na czas restrukturyzacji zakładu i utrzymania odpowiedniej produkcji stoczniowej.

Pracownicy spółek współpracujących ze stoczniami bez odszkodowań

Sejm odrzucił w piątek poprawkę Lewicy do projektu specustawy stoczniowej, zgodnie z którą rząd mógłby w drodze rozporządzenia objąć programem ochronnym pracowników spółek kooperujących ze stoczniami Gdynia i Szczecin.

Chodzi o sytuację, w której w wyniku sprzedaży stoczni nastąpiłyby zwolnienia we współpracujących z nimi zakładach produkcyjnych.

Minister skarbu Aleksander Grad zapowiedział wprowadzenie poprawki do projektu podczas prac w Senacie, jeżeli okaże się, że są przesłanki do przyznawania odpraw dla pracowników danej spółki współpracującej ze stoczniami.

Sejm odrzucił też poprawkę PiS, zgodnie z którą w sprzedanym majątku stoczni Gdynia i Szczecin będzie kontynuowana produkcja statków.

Projekt specustawy stoczniowej przewiduje sprzedaż stoczni Gdynia i Szczecin w otwartym, nieograniczonym przetargu.