Kruk zawarł umowę przejęcia 100% udziałów w spółce Credit Base International S.r.l. z siedzibą w La Spezia we Włoszech, podała spółka.

"Zarząd Kruk informuje, iż w dniu 7 listopada 2016 roku zawarł z udziałowcami Credit Base International S.r.l. z siedzibą w La Spezia, Włochy (CBI) umowę nabycia 100% udziałów w CBI" - czytamy w komunikacie.

Spółka CBI prowadzi działalność w zakresie obsługi wierzytelności nabytych na własny rachunek oraz na zlecenie na terenie Włoch. Skonsolidowane przychody CBI w 2015 roku wyniosły 2,2 mln euro, podano także.

"Ponadto na podstawie umowy, emitent nabędzie 100% kapitału zakładowego w spółce zależnej CBI tj. Elleffe Capital S.r.l. z siedzibą w La Spezia, Włochy (EC), której działalność obejmuje inwestowanie w wierzytelności lub aktywa związane z wierzytelnościami" - czytamy dalej.

O zamiarze zakupu udziału w CBI spółka informowała pod koniec października br.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. W 2015 r. zakupił i przyjął do obsługi wierzytelności o wartości 8,9 mld zł na siedmiu rynkach: w Polsce, Rumunii, Czechach, na Słowacji, w Niemczech oraz we Włoszech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy sięgnęły 611 mln zł w 2015 r.