France Telecom, główny akcjonariusz Telekomunikacji Polskiej, przedstawił swoim inwestorom ciekawe informacje o tegorocznych planach polskiej spółki. Priorytetem PTK Centertel jest utrzymanie pierwszej pozycji na rynku pod względem wartości przychodów.

PTK Centertel ma też rozbudowywać sieć trzeciej generacji. FT wyjaśnia, że redukcja kosztów ma polegać na preferowaniu przez operatora umów z klientami, w których nie będzie oferowana dotowana komórka.

Ponadto Centertel ma zachęcać klientów do zwiększania liczby połączeń we własnej sieci.

Sposobem na redukcję kosztów ma być współpraca z innymi operatorami w budowie i wykorzystaniu sieci radiowej.

Główny priorytet TP to obrona pozycji na rynku telefonii stacjonarnej. Ma temu służyć zmiana strategii dotyczącej planów taryfowych. Telekomunikacja Polska ma umacniać pozycję na rynku szerokopasmowego internetu, m.in. oferując internet w technologii DSL klientom nieposiadającym aktywnych łączy telefonicznych.

Wzrostowi przychodów ma służyć sprzedaż potrójnej oferty - telefon, internet i telewizja. Największy polski operator stacjonarny ma też walczyć o utrzymanie dotychczasowych klientów usług szerokopasmowych. Ma im oferować wyższe prędkości transmisji za tę samą cenę, jak do tej pory.

Tomasz Świderek

tomasz.swiderek@infor.pl