"Możemy dofinansowanie zwiększyć do 50 procent lub więcej" - oświadczył Giersz po prezentacji przez radcę generalnego Urszulę Jankowską dokumentu "Strategia rozwoju sportu w Polsce do 2015 roku - cele i zadania".

Poseł Bogusław Wontor interesował się sprawą braku nowych źródeł zasilania sportu. "Nie przewiduje się na razie ulg poza tymi, które funkcjonują. Każde przedsiębiorstwo może wliczać wydatkowanie środków na sport w koszty działalności" - wyjaśnił Adam Giersz.

"Pracujemy nad ustawą o sporcie"

Ministerstwo będzie nadal realizować ogólnopolskie projekty w zakresie wspierania sportu powszechnego razem z samorządami. Przykładem takiej działalności jest budowa boisk "Orlik 2012" i boisk wielofunkcyjnych. Do 2 grudnia otwarto ich 156.

Członkowie komisji opowiedzieli się za oddaniem decyzji w zakresie budowy obiektów, w większym niż dotychczas zakresie, w ręce wojewodów.

"Pracujemy nad ustawą o sporcie. W najbliższych dniach skierujemy do konsultacji projekt. Chcemy, aby była jak najmniej instrukcyjna i uwzględniała nowe podejście do roli polskich związków sportowych" - zapowiedział Giersz.