Kwota taka została zapisana w przyjętym przez rząd we wtorek dokumencie pt. "Plan stabilności i rozwoju - wzmocnienie polskiej gospodarki wobec światowego kryzysu finansowego".

"Już w tej chwili mamy umowy podpisane na blisko 6 mld zł" - powiedziała w czwartek dziennikarzom wiceminister rozwoju regionalnego Hanna Jahns.

"Na program operacyjny Infrastruktura i Środowisko przewidzieliśmy (do wydatkowania - PAP) kwotę 3,1 mld zł, Innowacyjna Gospodarka - 2,5 mld zł, Kapitał Ludzki - 3,5 mld zł, Polska Wschodnia - 800 mln zł, a na Programy Regionalne - 6,6 mld zł" - wymieniła.

Najwięcej do wydania w przyszłym roku w ramach funduszy unijnych mają województwa i Ministerstwo Infrastruktury, które tylko w ramach programu Infrastruktura i Środowisko ma wydać 2 mld zł.

Na lata 2007-2013 Polska ma do wydania w ramach funduszy unijnych blisko 67 mld euro

Plan wydatków MRR będzie prawdopodobnie przyjęty w połowie grudnia.

Zgodnie z informacją MRR na koniec listopada, od początku uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 złożono 35,6 tys. wniosków na kwotę całkowitego dofinansowania (część unijna i krajowa) 60,5 mld zł. Podpisano 5 tys. 380 umów opiewających na 5,93 mld zł, czyli 2,4 proc. dostępnych środków na lata 2007-2013.

Na lata 2007-2013 Polska ma do wydania w ramach funduszy unijnych blisko 67 mld euro.