Przekaż wyjątkowe emocje

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, spółka Edenred, jako lider na rynku w świadczeniach pozapłacowych, we współpracy ze Szlachetną Paczką przygotowała limitowaną edycję Szlachetnych Kart podarunkowych – Wielka Pomoc, które pełnią podwójną rolę - motywują pracowników i pomagają potrzebującym rodzinom. Szlachetna Karta Podarunkowa – Wielka Pomoc to piękny i wrażliwy na innych podarunek, który dostarczy zatrudnionym wyjątkowych emocji, wzmacniając jednocześnie działania CSR i employer branding firmy. Organizacja, która zamówi karty podarunkowe Edenred, dołączy do drużyny Szlachetna Paczka z Edenred i otrzyma „Certyfikat Szlachetnej Firmy”.

Również pracownicy mogą osobiście zaangażować się w budowanie Szlachetnej Paczki na stronie myedenered.pl. Dodatkowo wraz z kartą pracownik otrzymuje unikalny pakiet kuponów zniżkowych oraz dostęp do jedynej na polskim rynku platformy oszczędnościowej ClubCodes®.

Skorzystaj ze zwolnienia PIT

Wręczanie pracownikom kart przedpłaconych wiąże się z szeregiem korzyści dla firmy tj. kształtowaniem pozytywnego wizerunku pracodawcy, podnoszeniem motywacji pracowników i budowaniem kultury organizacyjnej. Jednak wybierając odpowiednią formę świadczenia dla pracowników, warto zwrócić uwagę również na skutki podatkowe takiej decyzji. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika pieniężnych i rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł. To dodatkowy atut, który nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniających do wymiany na towar lub usługi. Karty przedpłacone są zaś formą świadczenia pieniężnego uprawniającego do ulgi w PIT. Pracodawcy mogą też zakup prezentów dla pracowników pokryć ze środków obrotowych firmy. Wówczas zyskują możliwość uwzględnienia w kosztach kwoty przeznaczonej na ten cel.

Jeśli zatem pracodawca analizuje, jakie podarunki najbardziej ucieszyłyby pracowników, a jednocześnie wiązałyby się z szeregiem korzyści dla firmy, odpowiedź jest prosta: to Szlachetne Karty Podarunkowe Edenred.