Rozmawiamy z MIROSŁAWEM PIETREWICZEM, członkiem Rady Polityki Pieniężnej - Wzrost gospodarczy Polski w 2009 roku może spaść poniżej 3 proc., obawia się członek RPP. Jego zdaniem trzeba kontynuować rozpoczęty cykl obniżek stóp procentowych, i to dynamiczniej niż w listopadzie.
• Wierzy pan w to, że w przyszłym roku polska gospodarka będzie, tak jak zakłada rząd, rozwijała się w tempie 3,7 proc?
- Chciałbym, aby ta prognoza była realna, ale w to wątpię. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego będzie zapewne głębsze niż założenia, które przyjął minister finansów. Mam nadzieję, że nie sprawdzą się najbardziej pesymistyczne prognozy. Według mnie w przyszłym roku nasz wzrost gospodarczy może spaść poniżej 3 proc.