"Sprzedaż resztówek elektrociepłowni Bełchatów i Turów dla PGE i GZE dla Vattenfala pozwoli nam uzyskać przychody na poziomie 2,6 mld zł, czyli o 300 mln zł więcej od planu" - powiedział.

MSP założyło, że przychody z prywatyzacji w 2008 roku wyniosą 2,3 mld zł.