Pod koniec maja 2007 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył kary pieniężne na prezesa i trzech członków zarządu TP.

Kara nałożona przez UKE na prezesa Wituckiego wynosiła 100 proc. miesięcznego wynagrodzenia za niewypełnianie warunków umowy z Netią i 50 proc. w przypadku umowy z GTS Energis.

Poza tym, trzej członkowie zarządu TP: Pierre Hamon (ds. marketingu i obsługi klienta), Benoit Merel (ds. finansów) oraz Jacek Kałłaur (ds. zasobów ludzkich) zostali obciążeni karą wynoszącą 40 proc. miesięcznego wynagrodzenia za niewypełnianie warunków umowy z Netią i 20 proc. w przypadku umowy z GTS Energis.

Prezesowi UKE przysługuje złożenie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego.