W KE nie uważa się, że wstrzymanie rozmów nt. CETA z belgijską Walonią kładzie kres staraniom o podpisanie CETA - pisze dpa.

Kanadyjska minister handlu międzynarodowego Christia Freeland poinformowała w piątek w Brukseli o bezowocnym zakończeniu rozmów z Walonią ws. CETA.

Belgijski region Walonia sprzeciwia się CETA, a rząd federalny Belgii potrzebuje zgody regionów i wspólnot językowych kraju, by podpisać umowę między Unią a Kanadą. Sprzeciw liczącej nieco ponad 3 mln mieszkańców francuskojęzycznej Walonii grozi fiaskiem umowy, bowiem państwa UE muszą jednomyślnie dać zgodę na podpisanie przez Unię porozumienia z Kanadą.