KNF ocenia, że sytuacja sektora bankowego pozostaje relatywnie korzystna i stabilna, jednak zwraca uwagę na konieczność weryfikacji zarządzania ryzykiem i jego dostosowanie do aktualnych warunków rynkowych, jak również konieczność dalszego wzmocnienia kapitałów.

Komisja Nadzoru Finansowego w informacji o sytuacji banków po trzech kwartałach 2008 roku ocenia, że należy zwrócić także uwagę na konieczność dostosowania poziomu aktywów płynnych do specyfiki działania poszczególnych banków przy uwzględnieniu sytuacji panującej na rynku finansowym.

We wnioskach Komisja ocenia, że należy podjąć działania zmierzające do pozyskania stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania działalności.

Zdaniem Komisji wzrost należności "zagrożonych" i "pod obserwacją" mogą wskazywać na nadmierne rozluźnienie polityki kredytowej przez niektóre banki, więc konieczna będzie weryfikacja procedur kredytowych.

KNF: konieczność rewizji strategii biznesowych w obszarze bankowości korporacyjnej i detalicznej

"(...) niekorzystne zmiany na globalnych i lokalnych rynkach finansowych i przenoszenie się zjawisk kryzysowych do sfery realnej powodują stopniowe pogorszenie uwarunkowań zewnętrznych działalności polskiego sektora bankowego i całej polskiej gospodarki" - napisano w raporcie.

"Jeżeli zjawiska kryzysowe utrzymają się w dłuższym okresie to należy się liczyć z wyhamowaniem polskiej gospodarki i osłabieniem sytuacji polskiego sektora bankowego" - dodano.

W okresie styczeń-wrzesień wartość udzielonych kredytów przez banki wzrosła o 23,9 proc. (r/r o 30,1 proc. ) z 427,6 mld zł do 529,6 mld zł. Wartość kredytów dla gospodarstw domowych zwiększyła się o 25,8 proc. (r/r o 34 proc.) z 254,2 mld zł do 319,8 mld zł. Kredyty mieszkaniowe wzrosły o 31,2 proc. (r/r o 40,9 proc.) z 117,7 mld zł do 154,4 mld zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2008 r. wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 12,7 mld zł i był o 20,7 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2007 r.