Zakończyła się kilkugodzinna debata nad projektem budżetu na 2009 rok. Posłowie zgłosili około 260 poprawek.

Wobec zgłoszonych poprawek, marszałek Sejmu skierował projekt do komisji finansów publicznych. Posiedzenie komisji zaplanowane zostało na czwartek.

Podczas drugiego czytania projektu ustawy budżetowej na 2009 r. rząd zgłosił poprawkę obniżającą prognozę przyszłorocznego wzrostu PKB z 4,8 proc. do 3,7 proc. Konsekwencją autopoprawki ma być ograniczenie dochodów budżetu o ponad 1,7 mld zł. Rząd zaproponował redukcję wydatków o taką kwotę, "głównie po stronie rezerw".

Prawdopodobnie głosowanie projektu budżetu odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Sejmu - w najbliższy piątek.