Podczas dyskusji nad CETA polski rząd uspokajał wielokrotnie, że przyjęcie umowy nie ograniczy ochrony polskiego rynku przed organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO). Gwarancją naszego bezpieczeństwa miał być przepis, który - jak się okazuje - został skandalicznie źle przetłumaczony. Zdanie w anglojęzycznej wersji umowy głosi coś dokładnie odwrotnego, niż to, o czym przekonywał nas rząd w sprawie, która dla ogromnej części społeczeństwa jest bardzo ważna. Polski rynek nie będzie chroniony przed zakusami lobby, które może próbować osłabić unijne przepisy dotyczące GMO i innych produktów biotechnologicznych. Umowa CETA stwierdza, że Unia Europejska i Kanada powinny wspólnie pracować nad tym, by regulacje nie wpływały negatywnie na handel produktami biotechnologicznymi, czyli nakazuje rozmiękczanie zabezpieczeń przed otwarciem polskiego rolnictwa na produkty genetycznie zmodyfikowane. Jednym z nich była podważana już w przeszłości przez Kanadę, np. podczas forum WTO, obowiązują w Unii Europejskiej zasada przezorności.

Błąd w tłumaczeniu polskiej wersji umowy wpisuje się w ogólny model pracy nad CETA - lata tajnych negocjacji, składane w ostatniej chwili deklaracje mające łatać pośpiesznie odnalezione luki w umowie. Cały ten proces przebiegał bez nadzoru społecznego, przy jednoczesnej ogromnej nadreprezentacji korporacyjnych lobbystów w procesie konsultacji. Na dodatek prawo unijne zobowiązuje nasz kraj do opierania się na tekście w języku polskim nawet w przypadku błędnego tłumaczenia. Poprawkę w polskim tekście umowy może wprowadzić jedynie Komisja Europejska. To wszystko sprawia, że ratyfikowanie umowy w obecnym kształcie nie chroni polskiej racji stanu w sposób odpowiedzialny i odpowiedni dla umowy handlowej, która wpłynie na życie każdego Polaka i zmieni kształt polskiego rolnictwa.

Dlatego domagamy się od rządu, by jednoznacznie odrzucił umowę CETA, która w obecnym kształcie pogłębi kryzys ekologiczny i społeczny.

Swoje poparcie dla odrzucenia umowy CETA można wyrazić, podpisując się pod apelem do premier Beaty Szydło na stronie: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/136