Sejm rozpatrzył dziś sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych dyrektyw dotyczących praw akcjonariuszy spółek.

Nowelizacja wzmacnia rolę rady nadzorczej w spółkach

"Projekt nowelizacji adresowany jest głównie do tzw. drobnych akcjonariuszy w spółkach. Do tej pory nie wykonywali oni swoich funkcji właścicielskich w zakresie nadzoru i zarządzania, ponieważ wychodzili z założenia, że nie mają wiele do powiedzenia w sprawie funkcjonowania tych firm" - powiedział poseł - sprawozdawca Jerzy Kozdroń (PO).

Jak podkreślił, nowelizacja wzmacnia rolę rady nadzorczej w spółkach. Do tej pory rada nadzorcza mogła zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników, gdy nie uczynił tego w terminie zarząd. Zgodnie z proponowanymi zmianami, rada będzie mogła zwołać z własnej inicjatywy zgromadzenie wspólników - również nadzwyczajne.

Ponadto akcjonariusze sami będą mogli zwołać, jeżeli reprezentują co najmniej połowę kapitału zakładowego, zgromadzenie wspólników.

"A więc nie muszą prosić zarządu, jak było do tej pory" - powiedział poseł Kozdroń. Jak wyjaśnił, akcjonariusze mniejszościowi, reprezentujący nie mniej niż 1/20 kapitału zakładowego, mogą wnosić do zarządu o zwołanie zgromadzenia wspólników.

Wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego

Projekt nowelizacji przewiduje również wprowadzenie możliwości głosowania korespondencyjnego. Obecnie Kodeks spółek handlowych tego nie przewiduje.

Poseł Grzegorz Karpiński (PO) podkreślił podczas wtorkowej debaty, że podstawowym celem proponowanych zmian jest wzmocnienie praw akcjonariuszy spółek. Jest to zgodne z przyjętym przez Komisję Europejską planem unowocześnienia prawa spółek i poprawę ładu korporacyjnego w UE.

"Proponowana nowelizacja zawiera również przepisy upraszczające procedury łączenia i podziału spółek akcyjnych" - podkreślił poseł Karpiński.

"Dążenie władz unijnych do poprawy ładu korporacyjnego publicznych spółek akcyjnych"

Posłanka Iwona Arent (PiS) również zwróciła uwagę na dążenie władz unijnych do poprawy ładu korporacyjnego publicznych spółek akcyjnych.

"Tą ustawą wzmacniamy drobnych inwestorów, którzy często są pasywni. Ta ich bierna postawa wynikała m.in. z powodu przeszkód prawnych" - powiedziała posłanka Arent.

Poseł Józef Zych (PSL) zwrócił uwagę, że nowością jest stworzenie możliwości udziału w walnym zgromadzeniu spółek za pośrednictwem środków elektronicznych.

Nowe uregulowania mają wejść w życie 3 sierpnia 2009 r.

Generalnie nowe uregulowania mają wejść w życie 3 sierpnia 2009 r. Jedynie niektóre przepisy dotyczące niektórych kwestii związanych z łączeniem i podziałem spółek wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Trzecie czytanie projektu nowelizacji ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Sejm przeprowadzi w bloku głosowań.