Bieżący nadzór jest sprawowany na podstawie upoważnień udzielonych członkom zarządu przez prezesa NBP.

Departament ten wykonuje zadania obejmujące prowadzenie bieżących analiz oraz średnio- i długookresowych prac badawczych dotyczących funkcjonowania systemu finansowego (sektorów finansowych i rynków finansowych), z punktu widzenia ich rozwoju i stabilności oraz projektowanie działań służących realizacji tych dwóch celów.

Dyrektorem tego departamentu jest Jacek Osiński.