Projekt ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego określa zasady zaspokojenia roszczeń wierzycieli stoczni i ochrony praw pracowników tych zakładów.

"Chodzi o to, aby ochrona praw pracowniczych była zapewniona, a roszczenia wierzycieli mogły zostać zaspokojone w postępowaniu kompensacyjnym co najmniej w takim stopniu, w jakim byłoby to możliwe w przypadku ogłoszenia upadłości stoczni" - czytamy w komunikacie.

"Jeżeli warunki na to pozwolą, należy zadbać, aby sprzedane składniki majątkowe stoczni mogły nadal służyć prowadzeniu działalności gospodarczej" - dodano w komunikacie.

Projekt zakłada, że "wniosek o wszczęcie postępowania kompensacyjnego będzie mogła zgłosić w imieniu stoczni każda osoba, której przysługuje prawo jej reprezentacji w terminie do 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy". Wniosek ten będzie mógł również zgłosić każdy z wierzycieli stoczni lub organ, który udzielił zakładowi pomocy publicznej powyżej 100 tys. euro.

Od dnia wszczęcia postępowania kompensacyjnego - zgodnie z projektem - nie będzie można obciążyć majątku stoczni m.in. hipoteką, w tym przymusową czy morską lub prawem zastawu.

Program ochronny dla pracowników stoczni przewiduje wypłatę jednorazowych odszkodowań

"Po dniu wszczęcia postępowania kompensacyjnego pracownicy zachowają prawo do dotychczasowego wynagrodzenia za pracę. Stosunki pracy wygasną najpóźniej 31 maja 2009 r." - poinformowało CIR.

Program ochronny dla pracowników stoczni przewiduje wypłatę jednorazowych odszkodowań w wysokości: 20 tys. zł dla osób ze stażem pracy do 5 lat, 30 tys. zł (powyżej 5 do 10 lat pracy), 45 tys. zł (powyżej 10 do 25 lat), 60 tys. zł dla tych, którzy przepracowali więcej niż 25 lat.

Tworzenie specjalnej ustawy jest związane z decyzją Komisji Europejskiej, która uznała, że pomoc udzielona stoczniom w Gdyni i Szczecinie jest nielegalna i dała polskiemu rządowi czas do 6 czerwca 2009 roku na wyprzedaż ich majątku. Ma to pozwolić na kontynuowanie ich działalności i zachowanie miejsc pracy.