"Przy ustalaniu wspólnej wizji musimy sobie zdawać sprawę, że nie chodzi tylko o określenie liczbowe redukcji emisji. Ważną sprawą jest też przystosowanie się do zmian, które nas czekają. Wspólna wizja to przede wszystkim współpraca nad stworzeniem ogólnoświatowej gospodarki niskowęglowej" - powiedział Lalonde we wtorek podczas pierwszej konferencji prasowej UE na Szczycie.

Zaznaczył, że o wspólnej wizji na poznańskiej Konferencji będzie się mówiło na trzech forach: podczas warsztatów, spotkania grupy kontaktowej z organizacjami pozarządowymi i podczas okrągłego stołu ministrów ochrony środowiska, który zostanie zorganizowany w ostatnich dniach konferencji.

Podstawą działania UE w ramach wypracowywania wspólnej wizji będzie m.in. uznanie za pewnik wyników badań naukowców, którzy ostrzegają przed negatywnymi skutkami globalnego ocieplenia.

Głównym założeniem w dziedzinie redukcji emisji gazów cieplarnianych jest dla UE poziom 50-proc. redukcji w stosunku do 1990 roku dla wszystkich krajów rozwiniętych.

W poniedziałek rozpoczął się w Poznaniu Szczyt Klimatyczny ONZ COP 14

"Ważne jest, aby ustalić, do jakiego poziomu emisja CO2 może jeszcze wzrosnąć - bo będzie rosła. Ustalenie tej wysokości i oznaczenie terminu, kiedy to nastąpi, będzie miało także wpływ na ustalenie wspólnej wizji" - dodał Lalonde.

Przypomniał, że przyjęcie przez UE pakietu klimatyczno- energetycznego będzie wyraźnym sygnałem dla świata, że UE jest jednym z liderów w działaniach przeciwko zmianom klimatycznym.

W poniedziałek rozpoczął się w Poznaniu Szczyt Klimatyczny ONZ COP 14. Obecni na nim przedstawiciele rządów mają podsumować dotychczasowe dokonania w dziedzinie ochrony klimatu, jak i wyznaczyć nowe zadania. Nowe porozumienie klimatyczne ma być uchwalone w 2009 roku w Kopenhadze.

Konferencja COP 14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu UNFCCC wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), potrwa do 12 grudnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.