Wśród najważniejszych elementów planu Swora wymienił wzmocnienie konkurencyjności na rynku energetycznym, zwiększenie praw konsumentów (m.in. uproszczenie zasad zmiany sprzedawcy energii). Dodał, że istotny jest także planowane zwiększenie uprawnień Urzędu Regulacji Energetyki (URE), jak możliwość ustalania maksymalnych cen energii.

"Cieszę się, że propozycje stały się częścią paktu stabilności i rozwoju. Jest tam wiele postulatów Urzędu Regulacji Energetyki" - powiedział Swora.

"Myślę, że jest to plan bardzo odważny. Jego realizacja może skutkować dalszą liberalizacją (rynku - PAP)" - dodał.

Przyznał, że czeka teraz na realizację tych postulatów, ale wymaga to zmiany w ustawie Prawo energetyczne.