"Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej informuje, iż w podjętej w dniu 1 grudnia 2008 r. uchwale zadeklarował, że zamierza wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wnioskiem o wstrzymanie wypłaty dywidendy z zysku za 2008 rok" - napisano w komunikacie.

Dziś minister skarbu Aleksander Grad informował, że Ministerstwo Skarbu Państwa może zrezygnować z pobierania dywidendy z PKO BP za 2008 rok, a ewentualne dokapitalizowanie banku przez rząd będzie służyło realizacji konkretnych projektów inwestycyjnych, w tym akwizycji.

Według ministra za wcześnie jeszcze przesądzać, w jaki sposób zostanie dokapitalizowany bank PKO BP. Aby wzmocnić kapitały spółki, resort skarbu może także zrezygnować z pobierania dywidendy z zysku wypracowanego przez bank w 2008 roku.