Donald Tusk nie przedstawił w Poznaniu żadnych deklaracji dotyczących polskiej polityki klimatycznej - uważają członkowie polskich organizacji ekologicznych zrzeszeni w Koalicji Klimatycznej.

Ich zdaniem, postawa polskiego rządu jest niegodna gospodarza Konferencji Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie Zmiany Klimatu, zaś wystąpienie premiera na inauguracji Konferencji Klimatycznej w Poznaniu "po raz kolejny pogorszyło wizerunek Polski na arenie międzynarodowej".

"Bardzo się cieszymy, że premier przyjechał do Poznania i miał ładne wystąpienie, ale było to wystąpienie do polskiego społeczeństwa, a nie do społeczności międzynarodowej. Premier mówił co Polska zrobiła, ale nie powiedział, że Polska jest odpowiedzialna za zmiany klimatu i musi aktywnie działać na rzecz ochrony klimatu również jako kraj goszczący szczyt klimatyczny" - powiedział w poniedziałek w Poznaniu na konferencji prasowej Zbigniew Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Jak stwierdził, w wystąpieniu szefa polskiego rządu zabrakło jasnego stanowiska w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także stanowiska w sprawie przyjęcia przez Polskę Pakietu Energetyczno - Klimatycznego.

Koalicja Klimatyczna zrzesza 18 polskich organizacji ekologicznych, które zajmują się ochroną globalnego klimatu

Według Koalicji Klimatycznej, na poznańskiej Konferencji Klimatycznej niezbędne jest co najmniej potwierdzenie celu krajowej polityki klimatycznej, tj. osiągnięcie 40 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych w 2020 roku.

Gdyby to zostało powiedziane, społeczność międzynarodowa miałaby jasny sygnał, że Polska chce być aktywnym członkiem UE i liderem ochrony klimatu. "Premier powinien też powiedzieć, że Polska powinna wdrożyć bardzo szybko narodowy program podniesienia efektywności energetycznej, by nasza gospodarka nie była tak energochłonna, a także program szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii" - stwierdził Karaczun.

Koalicja Klimatyczna zrzesza 18 polskich organizacji ekologicznych, które zajmują się ochroną globalnego klimatu. Istnieje od 2002 roku.