O pięć pozycji w górę przesunęła się Polska w rankingu konkurencyjności sporządzanym przez World Economic Forum. Obecnie jest na 36. miejscu – i jest to najlepsze notowanie w historii tego zestawienia. Badanie to wypadkowa danych z gospodarki oraz wyników ankiet przeprowadzanych wśród przedsiębiorców. W Polsce wykonał je Narodowy Bank Polski między lutym a kwietniem 2016 r.
Dziennik Gazeta Prawna
Ranking WEF ma duże znaczenie wizerunkowe, jest jedną z syntetycznych ocen gospodarki i jej otoczenia instytucjonalnego branych pod uwagę przez międzynarodowych inwestorów.
Według informacji zebranych przez NBP z polską gospodarką nie jest źle: awansowała w zestawieniu drugi rok z rzędu, podczas gdy bezpośredni konkurenci – jak Czechy czy Estonia – utrzymali status quo (31. i 30. miejsce).
Nadal jednak jesteśmy w tak zwanej grupie przejściowej pomiędzy gospodarkami konkurującymi niskimi kosztami a tymi, które są oparte na innowacyjności. Te ostatnie to wciąż słaby punkt naszego rynku. Co prawda Polska w tym segmencie mozolnie pnie się w górę, ale nadal wypadamy słabo na tle innych (ok. 60. miejsca).
– Zastanawiające, że dobra edukacja, która jest mocną stroną polskiej gospodarki, nie przekłada się na innowacyjność – twierdzi Piotr Boguszewski z NBP, który odpowiada za polską część badań WEF.
Wyniki w bloku innowacyjnym wskazują, że firmy działające w Polsce mają szczególnie duży problem z dzieleniem się wiedzą z własnymi pracownikami, a także wymianą kompetencji z innymi przedsiębiorstwami. Słabo wypada też konkurencyjność produktowa (większy nacisk nadal kładzie się na walkę z kosztami). Biznesmeni unikają również ryzykownych projektów, którymi – co do zasady – są projekty innowacyjne.
Raport WEF nie zaskakuje, jeśli chodzi o wskazanie największych barier w rozwoju biznesu. Na pierwszym miejscu jest prawo podatkowe – i nie chodzi o jego konkretne zapisy, ale raczej o częste zmiany. Drugie miejsce to prawo pracy. Ale na trzecim znalazła się niepewność co do kształtu polityki gospodarczej rządu. Wąskie gardła to również nadmiar obciążeń regulacyjnych, słaba przejrzystość procedur, ale też np. negatywny wpływ podatków na motywację pracowników. Mocne strony to edukacja i duży potencjał rynkowy.