Jak wynika z komunikatu premier Donald Tusk zaakceptował w piątek kandydaturę Koteckiego, przedstawioną przez ministra finansów Jacka Rostowskiego.

Ludwik Kotecki urodził się w 1972 r.

Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej. Od 1996 r. pracował w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Ministerstwa Finansów, od 2000 r. - jako zastępca dyrektora w tym departamencie.

Do jego obowiązków należało m.in. nadzorowanie prac wydziałów odpowiedzialnych za analizy i prognozy makroekonomiczne, nadzorowanie opracowywania makroekonomicznych założeń do budżetu państwa i uzasadnienia do ustawy budżetowej, koordynacja przygotowywania aktualizacji Programu konwergencji, przygotowywanie raportów i analiz ekonomicznych dla kierownictwa Ministerstwa Finansów.

Od 2003 r. był zastępcą członka w unijnym Komitecie Ekonomiczno-Finansowym, który przygotowuje prace Rady Ecofin. Jest autorem artykułów dotyczących m.in. średniookresowych ram polityki budżetowej. Od 2007 r. członek Rady Statystyki.

Obecnie Kotecki nadzoruje politykę podatkową w MF, ale wkrótce ma przejąć obowiązki wiceminister finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej, która 1 stycznia 2009 r. zostanie przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Zajdel-Kurowska nadzoruje Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Departament Długu Publicznego oraz Departament Rozwoju Rynku Finansowego.

Ludwik Kotecki biegle posługuje się językiem angielskim, dobrze zna język rosyjski. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.