Halina Wasilewska-Trenkner z Rady Polityki Pieniężnej jest przeciwna obniżce stóp procentowych już w grudniu. Uważa, że lepszym momentem byłby marzec przyszłego roku.

"Jeżeli dokonywać zmian stóp, to bardzo powoli. Obniżki nie powinno być zaraz w grudniu. Powinniśmy poczekać do I kwartału. Najlepszy byłby marzec, ale tego nie można przesądzić, bo jeżeli dane za listopad i grudzień okażą się niekorzystne, to nie można czekać" - powiedziała członkini RPP.

RPP na listopadowym posiedzeniu obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych

"Zbyt szybka obniżka może zwiększyć wahania kursu wobec walut" - powiedziała.

Wasilewska-Trenkner powiedziała, że według jej szacunków inflacja w listopadzie wyniesie 3,9 proc., a w grudniu około 4 proc. W I kwartale inflacje miesięczne będą kształtować się w przedziale 4,5- 4,8 proc.