"Inwestycje były do tej pory na bardzo wysokim poziomie, sporym sukcesem byłoby utrzymanie ich. Cieszy to, że cały czas mamy wzrost. Musimy podtrzymywać popyt konsumpcyjny i inwestycje. W przypadku popytu dobrymi przesłankami są obniżenie składki rentowej w tym roku i podatków w przyszłym" - powiedział dziennikarzom.

"Spadek cen surowców i zbóż są też przesłankami utrzymania popytu" - dodał.

Pawlak zapytany o opinię na temat projektu dokapitalizowania BGK i PKO BP, powiedział: "Ta dyskusja wciąż trwa. Zdania są podzielone. Uważam, że należy podjąć takie działania, aby podtrzymać akcję kredytową, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w USA i UE" - powiedział wicepremier i minister gospodarki.

"Dokapitalizowanie BGK zwiększy dostępność kredytów dla przedsiębiorców"

Michał Boni, minister w kancelarii premiera, poinformował we wtorek, że rząd planuje dokapitalizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) kwotą m.in. 1 - 2 mld zł, aby umożliwić poręczanie kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców.

Rząd oczekuje, że w wyniku dokapitalizowania BGK będzie w stanie zapewnić dostępność kredytową w skali większej o 20 mld zł.

Boni uważa, że dokapitalizowanie BGK zwiększy dostępność kredytów dla przedsiębiorców, co przyczyni się do podtrzymania dynamiki inwestycji w 2009 roku.