To najniższy poziom inflacji od września 2007 r.

Analitycy oceniali, że w listopadzie inflacja wyniesie 2,4 proc.

Eurostat poda ostateczne wyliczenia 17 grudnia.