Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kwartale 2008 roku wzrosła o 4,7% r/r (wobec 6,1% w II kw). Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,1% w ujęciu rocznym (wobec 6,9% w II kw), w budownictwie wzrosła o 11,0% (wobec 17,8% w II kw), a w sektorze usług rynkowych - o 5,4% (wobec 5,5% w II kw).

Popyt krajowy w wzrósł o 4,3% r/r (wobec 6,2% w II kw), spożycie ogółem wzrosło o 4,0% (wobec 4,0% w II kw), a spożycie wzrosło indywidualne o 5,1% (wobec 5,6% w II kw).

Nakłady brutto na środki trwałe (popyt inwestycyjny) zwiększyły się o 3,5% r/r (wobec 15,2% w II kw). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 20,4% wobec 20,7% przed rokiem.

"Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy"

"Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy. Tempo wzrostu popytu krajowego było wolniejsze niż PKB i w III kwartale wyniosło 4,3%. Wpływ spożycia indywidualnego na wzrost PKB wyniósł 3,2 pkt. proc. wobec 3,0 pkt. proc. przed rokiem, natomiast wpływ popytu inwestycyjnego - odpowiednio 0,7 pkt. proc. wobec 3,2 pkt. proc. w III kwartale ubiegłego roku. Po raz pierwszy od dwóch lat odnotowano pozytywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na dynamikę wzrostu gospodarczego (0,3 pkt. proc. wobec - 2,3 pkt. proc. w III kwartale ubiegłego roku)" - podał także GUS.

Jedenastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało, że PKB zwiększył się w III kw. tego roku o 4,7%. Ich oczekiwania mieściły się w przedziale 4,5 - 4,9% przy średniej na poziomie 4,7%.