"W latach 2009 - 2011 z pakietu odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 4,9 tys. pracowników. Oferta odejść dobrowolnych skierowana będzie do pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Telekomunikacji Polskiej SA i dotyczyć będzie pracowników we wszystkich lokalizacjach geograficznych, w których umiejscowione są struktury organizacyjne spółki" - czytamy w komunikacie.

Średnia wartość pakietu na odchodzącego pracownika wyniesie ok. 47 tys. zł

TP SA podała, że średnia wartość pakietu na odchodzącego pracownika w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 47 tys. zł, przy czym wysokość odprawy będzie zależała od stażu pracy w TP SA.

"Realizacja procesu pozwoli dostosować organizację firmy do zmieniających się potrzeb klienta, a także umożliwi wzrost poziomu efektywności spółki" - czytamy dalej.

Zarząd zawarł ze związkami zawodowymi nową umowę społeczną

Zarząd TP SA podał, że zawarł ze wszystkimi związkami zawodowymi działającymi w spółce nową umowę społeczną na lata 2009 - 2011, która od 1 stycznia 2009 r. zastąpi poprzednie ustalenia dokonane w tym zakresie w grudniu 2006 r.

"Umowa społeczna dotyczy między innymi polityki zatrudnienia, w tym roli mobilności wewnętrznej, rekrutacji i outsourcingu, podwyżek wynagrodzeń (nie mniej niż 3% w 2009 r.) oraz umożliwienia odejść z firmy za odszkodowaniami pracownikom, którzy nie mogą dostosować swojego profilu zawodowego do zmieniających się potrzeb rynkowych" - głosi komunikat.

Firma poinformowała, że określony został także maksymalny pułap rekrutacji zewnętrznej na poziomie nie wyższym niż 650 w skali roku.